Psychoterapia Koszalin
Psychoterapia w ośrodku jest oparta na współczesnej teorii psychoanalitycznej.
Psychoterapia Koszalin
Konsultacje dla rodziców dzieci w kryzysach rozwojowych.
Psychoterapia Koszalin
Psychoterapia psychoanalityczna długo i krótkoterminowa dla dorosłych.
Psychoterapia Koszalin
Konsultacje (spotkania konsultacyjne powinny być wstępem do psychoterapii, są niezbędne w celu wstępnej oceny czy i jaka psychoterapia jest wskazana)

OTiE - gabinet psychoterapii Koszalin

gabinet psychoterapi koszalinUczenie się i poznawanie siebie jest wpisane w drogę życia każdego człowieka. Żyjemy w relacjach z innymi i niekiedy siła i tempo tych relacji są dla nas emocjonalnie trudne. Kontakt z psychoterapeutą pozwala na rozważenie w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach wszelakich problemów i trudności, daje szansę na lepsze zrozumienie siebie i swojego funkcjonowania oraz na zmianę i poprawienie jakości życia. Psychoterapia psychoanalityczna jest psychologiczną formą pracy, wspomaganiem rozwoju i leczeniem zaburzeń funkcjonowania psychicznego, jest także podstawą i pierwowzorem wielu współcześnie istniejących metod terapii. Psychoanaliza zakłada, że zdrowiu najlepiej służy dotarcie do prawdy, do wiedzy o swoim doświadczeniu, wydobycie i zrozumienie tego co wyparte, nieświadome, zaprzeczone, tego co w postaci projektowanych myśli, uczuć lub fantazji tworzy objawy choroby oraz poczucie cierpienia i niespójności. Rozpoczęcie psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy daje szansę na ponowne podjęcie rozwoju tam gdzie został on zahamowany.

Ośrodek Terapii i Edukacji

Ośrodek oferuje:

 • porady, konsultacje psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną dorosłych

Psychoterapia Koszalin

Zapraszamy do korzystania z pomocy w następujących sytuacjach:

Problemy relacyjne – trudności w kontaktach z innymi

 • nieudane związki emocjonalne
 • konfliktowe związki
 • konflikty w miejscu pracy
 • brak długotrwałych związków
 • brak więzi, poczucie samotności i izolacji

Kryzysy życiowe

 • utrata bliskiej osoby
 • rozstanie, rozwód
 • dramatyczne zdarzenia losowe (strata pracy, strata dorobku życia, przeżycie katastrofy – zagrożenia życia, nieuleczalna choroba, gwałt)
 • trudności związane z podjęciem roli dorosłego
 • kryzys wieku średniego

Zaburzenia życia psychicznego

 • nerwice, fobie, bordeline, stany lękowe,
 • napady niepokoju i paniki, natręctwa, kompulsje,
 • depresje i stany depresyjne, zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność,
 • zaburzenia tożsamości i obrazu siebie, zaburzenia łaknienia, zaburzenia osobowości.

Psychoterapia w OtiE

Psychoterapia w ośrodku jest oparta na współczesnej teorii psychoanalitycznej.

Oferujemy:

 • Psychoterapia psychoanalityczna długo i krótkoterminowa dla dorosłych.
 • Konsultacje (spotkania konsultacyjne powinny być wstępem do psychoterapii, są niezbędne w celu wstępnej oceny czy i jaka psychoterapia jest wskazana)
 • Konsultacje par i małżeństw.
 • Konsultacje dla rodziców dzieci w kryzysach rozwojowych.
 • Także:
  Superwizja szkolących się terapeutów oraz zespołów terapeutów lub innych zespołów pracujących w szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Sesje i konsultacje trwają 50 minut.

Psychoterapia psychoanalityczna prowadzona w gabinecie OTiE oparta jest na współczesnej teorii psychoanalitycznej, zgodna ze standardami i Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kontakt w sprawie psychoterapii:

Jolanta Grabska
tel. 607 64 07 28
e-mail:jolagrabska@poczta.onet.pl

 • Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny PTPP
 • Superwizor i Terapeuta Szkoleniowy PTPP

kwalifikacjeKwalifikacje:

 • Studia magisterskie na UAM Poznań
 • Kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami o zróżnicowanej psychopatologii (gabinet prywatny oraz doświadczenie pracy w ramach służby zdrowia i innych placówek pomocowych)
 • Wieloletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto oraz udział w wielu innych krótkoterminowych szkoleniach w obszarze różnych teorii dotyczących pracy psychologicznej (praca systemowa z rodziną, leczenie uzależnień, metody eriksonowskie, itp.)
 • Praca psychoterapeutyczna pod superwizją certyfikowanych superwizorów PTPP i psychoanalityków PTP-a
 • Doświadczenie związane z własną psychoterapią szkoleniową
 • Stałe uczestniczenie w grupach seminaryjno- superwizyjnych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez PTPP i PTP-a.

Więcej informacji na stronach: www.ptpp.pl, www.pomorskieptpp.pl, www.efpp.org

Kontakt:

OŚRODEK TERAPII I EDUKACJI

www.otie.dgsm.pl

Jolanta Grabska
tel. 0607 64 07 28
e-mail: jolagrabska@poczta.onet.pl

Osoba zgłaszająca się do ośrodka otrzymuje termin pierwszej konsultacji podczas której terapeuta sugeruje formy pracy terapeutycznej w zależności od zgłoszonego problemu. Konsultacje i sesje trwają 50-60 min.